Logo
Banxeer

Banxeer

Tìm được 8 mã giảm giá
10k
Giảm giá

Giảm 10k

Cho đơn hàng tối thiểu 0đ khi mua hàng tại cửa hàng Banxeer trên Shopee

Đã dùng 8%. HSD: 04.07.2022

30%
Giảm giá

Giảm 30%

Tối đa 15k cho đơn hàng tối thiểu 0đ khi mua hàng tại cửa hàng Banxeer trên Shopee

Áp dụng từ 07.07.2022

11%
Giảm giá

Giảm 11%

Tối đa 150k cho đơn hàng tối thiểu 0đ khi mua hàng tại cửa hàng Banxeer trên Shopee

Áp dụng từ 07.07.2022

10%
Giảm giá

Giảm 10%

Tối đa 10k cho đơn hàng tối thiểu 0đ khi mua hàng tại cửa hàng Banxeer trên Shopee

Đã dùng 21%. HSD: 31.07.2022

20%
Giảm giá

Giảm 20%

Tối đa 50k cho đơn hàng tối thiểu 250k khi mua hàng tại cửa hàng Banxeer trên Shopee

Đã dùng 4%. HSD: 31.07.2022

15%
Giảm giá

Giảm 15%

Tối đa 15k cho đơn hàng tối thiểu 99k khi mua hàng tại cửa hàng Banxeer trên Shopee

Đã dùng 6%. HSD: 31.07.2022

10%
Giảm giá

Giảm 10%

Tối đa 15k cho đơn hàng tối thiểu 50k khi mua hàng tại cửa hàng Banxeer trên Shopee

Đã dùng 3%. HSD: 31.07.2022

10%
Giảm giá

Giảm 10%

Tối đa 30k cho đơn hàng tối thiểu 60k khi mua hàng tại cửa hàng Banxeer trên Shopee

Đã dùng 10%. HSD: 31.07.2022

Mã theo ngành hàng