Logo
Dear Klairs

Dear Klairs

Tìm được 7 mã giảm giá
15k
Giảm giá

Giảm 15k

Cho đơn hàng tối thiểu 0đ khi mua hàng tại cửa hàng Dear Klairs trên Shopee

HSD: 17.07.2022

66k
Giảm giá

Giảm 66k

Cho đơn hàng tối thiểu 600k khi mua hàng tại cửa hàng Dear Klairs trên Shopee

HSD: 17.07.2022

11%
Giảm giá

Giảm 11%

Tối đa 50k cho đơn hàng tối thiểu 0đ khi mua hàng tại cửa hàng Dear Klairs trên Shopee

Áp dụng từ 07.07.2022

10%
Giảm giá

Giảm 10%

Tối đa 15k cho đơn hàng tối thiểu 99k khi mua hàng tại cửa hàng Dear Klairs trên Shopee

Đã dùng 4%. HSD: 31.07.2022

10%
Giảm giá

Giảm 10%

Tối đa 20k cho đơn hàng tối thiểu 150k khi mua hàng tại cửa hàng Dear Klairs trên Shopee

Đã dùng 3%. HSD: 31.07.2022

10%
Giảm giá

Giảm 10%

Tối đa 100k cho đơn hàng tối thiểu 150k khi mua hàng tại cửa hàng Dear Klairs trên Shopee

Áp dụng từ 07.07.2022

10%
Giảm giá

Giảm 10%

Tối đa 66k cho đơn hàng tối thiểu 150k khi mua hàng tại cửa hàng Dear Klairs trên Shopee

HSD: 17.07.2022

Mã theo ngành hàng